ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS

Az asztrológia mint segítség – előző életeink tükrében. Az asztrológia egy roppant precíz műszer, s egy csodálatos eljárás – mégis: az asztrológia tudománya, s az asztrológiai képlet elemzése az idők folyamán pejoratív cimkék tömkelegével lett teletüzdelve.

Egy asztrológiai elemzés – sok materialista asztrológus munkásságával ellentétben – valójában nem arra van, hogy mintegy kőbe vésett prognózisként megmondja „a tutit” az életünkkel kapcsolatban, és mindenféle cimkét ránk aggatva becsukja az abba vetett reményeink ablakát, hogy lehetünk még boldogok, esetleg lehet olyan párkapcsolatunk, amilyenre vágyunk, vagy, hogy lesz-e annyi pénzünk, amennyit szeretnénk.

Az asztrológia tárháza – a közhiedelemmel ellentétben – nem a jövővel kapcsolatos fix tényeket, „jóslásokat” tartalmazza. Ha behatóbban tanulmányozzuk ezt a kérdést, hamar kiderül, hogy ez nem is lehetséges, hiszen a szabad akarat törvényének teljesen ellentmond. Hogyan lehetne szabad akaratunk bármiben is, ha egy műszer segítségével pontosan detektálható, prognosztizálható lehetne minden történés előre az életünkben? Miért küzdjünk, haladjunk, ha úgyis minden egyes apró tényező, esemény előre meg van írva, és az alól sem kibújni, sem annak kimenetelét pozitívan módosítani nem lehet? – egy ilyen asztrológiai elemzésre valóban teljesen fölösleges pénz-, és időpocsékolás lenne elmenni. Hiszen nem csupán a pénzünket, hanem (ami még sokkalta fontosabb) a reményeinket is elveszi az az asztrológus, aki megfoszt minket az egyik legfontosabb kincsünktől: a szabad akaratba vetett hitünktől, és attól a reménytől, hogy lehetünk jobbak, többek, boldogabbak. – Nem, az asztrológia nem erre van. 

Nem ezért találták fel évezredekkel ezelőtt, és nem erre használja most sem az arra érdemes, megfelelő empátiás érzékkel, pszichológiai tudással, morális fejlettséggel és asztrológiai szaktudással rendelkező terapeuta. Az asztrológia – ahelyett, hogy lehetőségeinket becsukná, leszűkítené, – sokkal inkább egy olyan –torzításoktól mentes, objektív – tükör, mely megmutatja kozmikus múltunkat és azt, milyen utakon, milyen tanulási feladatok által juthatunk a legboldogabb, legharmonikusabb létállapotba. 

ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS

Az asztrológia mint segítség – előző életeink tükrében. Az asztrológia egy roppant precíz műszer, s egy csodálatos eljárás – mégis: az asztrológia tudománya, s az asztrológiai képlet elemzése az idők folyamán pejoratív cimkék tömkelegével lett teletüzdelve.

Egy asztrológiai elemzés – sok materialista asztrológus munkásságával ellentétben – valójában nem arra van, hogy mintegy kőbe vésett prognózisként megmondja „a tutit” az életünkkel kapcsolatban, és mindenféle cimkét ránk aggatva becsukja az abba vetett reményeink ablakát, hogy lehetünk még boldogok, esetleg lehet olyan párkapcsolatunk, amilyenre vágyunk, vagy, hogy lesz-e annyi pénzünk, amennyit szeretnénk.

Az asztrológia tárháza – a közhiedelemmel ellentétben – nem a jövővel kapcsolatos fix tényeket, „jóslásokat” tartalmazza. Ha behatóbban tanulmányozzuk ezt a kérdést, hamar kiderül, hogy ez nem is lehetséges, hiszen a szabad akarat törvényének teljesen ellentmond. Hogyan lehetne szabad akaratunk bármiben is, ha egy műszer segítségével pontosan detektálható, prognosztizálható lehetne minden történés előre az életünkben? Miért küzdjünk, haladjunk, ha úgyis minden egyes apró tényező, esemény előre meg van írva, és az alól sem kibújni, sem annak kimenetelét pozitívan módosítani nem lehet? – egy ilyen asztrológiai elemzésre valóban teljesen fölösleges pénz-, és időpocsékolás lenne elmenni. Hiszen nem csupán a pénzünket, hanem (ami még sokkalta fontosabb) a reményeinket is elveszi az az asztrológus, aki megfoszt minket az egyik legfontosabb kincsünktől: a szabad akaratba vetett hitünktől, és attól a reménytől, hogy lehetünk jobbak, többek, boldogabbak. – Nem, az asztrológia nem erre van. 

Nem ezért találták fel évezredekkel ezelőtt, és nem erre használja most sem az arra érdemes, megfelelő empátiás érzékkel, pszichológiai tudással, morális fejlettséggel és asztrológiai szaktudással rendelkező terapeuta. Az asztrológia – ahelyett, hogy lehetőségeinket becsukná, leszűkítené, – sokkal inkább egy olyan –torzításoktól mentes, objektív – tükör, mely megmutatja kozmikus múltunkat és azt, milyen utakon, milyen tanulási feladatok által juthatunk a legboldogabb, legharmonikusabb létállapotba. 

Megmutatja, milyen negatív tulajdonságaink gátolnak minket – és ezekre alternatív megoldási módokat kínál. S az asztrológia megmutatja bár, hogy melyik évünkben milyen fő tanulási feladattal kell megbirkóznunk, de azt nem mondja meg, „hányasra teljesítünk” az életünk fő vizsgáin. Hiszen ezt senki nem tudhatja előre – ebben rejlik az élet izgalma, kiszámíthatatlansága: ebben rejlik a szabad akaratunk. De menjünk egy kicsit mélyebbre, és vizsgáljuk meg behatóbban, mit is jelent a kozmikus múlt fogalma. Kozmikus múlttal rendelkezünk a releváns szakirodalmak szerint mindannyian, akik jelenleg a Földön tartózkodunk: tehát jövünk valahonnan, és minden bizonnyal tartunk valahová. (Az, hogy pontosan hogyan is néz ki az inkarnációk egymásra épülő hálózata, illetve hogyan működik a két élet közötti létköz, milyen módon hozzuk létre a következő életünkre vonatkozó élettervünket, jelen írásban nem kívánok kitérni, hiszen mindez túlmutat a jelen cikk fő témáján és keretein.) 

A kozmikus múlt asztrológia által detektálható része az a szelete a múltunknak, amely azon előző életeink csoportja, melyet jelen életünkben feldolgozni kívánunk. Például, ha egy adott ember sok olyan előző élettel rendelkezik, ahol a jó párkapcsolat kialakítása helyett agresszív, fölérendelt viszonyt működtetett élete párjaival, akkor jelen életének élettervét – ha a születése előtt úgy dönt – összerakhatja úgy, hogy ebben az életében lehetősége legyen arra, hogy a szóban forgó agresszív, alá-fölé rendelt párkapcsolati mintáját kidolgozza magából, annak érdekében, hogy megtanulja a harmonikus, mellérendelt párkapcsolatiságot, ezáltal egy magasabb szintű életet valósítson meg az adott témával kapcsolatban, mint az eddigiek. Ehhez az életterv „elkészítése” után egy pontosan meghatározott időpillanatban megszületve az egyén azokat a bolygóenergiákat aktivizálja, melyben megjelenik majd a szóban forgó tanulási feladat, és agresszióra való hajlam is. Így születési horoszkópja által egyfajta lenyomatot képez egész jelen életére a(z előző életi) múltjának erőszakos, agresszív hajlama, illetve az a jelen életi terv is, hogy ő ezt magából kidolgozva egy harmonikus párkapcsolatot építhessen ki. Ilyen módon az asztrológia pontos képet ad arról, milyen jellegű előző életekből jövünk, milyen fő feladatokat „rontottunk el”, melyeket most kijavítani tervezünk, és milyen módon tudjuk azt leghatékonyabban megvalósítani. 

Egy olyan nő például, akinek számos előző életében azzal volt problémája, hogy függött a párjaitól (pl. leszálló Holdcsomópont a Mérlegben) , és nem tudott egy lépést sem önállóan megtenni, jelen életében a horoszkópját tanulmányozva egészen mást javaslunk (jelen esetben azt, hogy jó irány, ha függetlenedik és az önbizalmát, önérvényesítési készségét erősíti) mint egy olyan nőnek, aki több olyan előző életet élt meg eddig, ahol bár az erős, független, önmegvalósító készségét maximálisan kiaknázta, de a harmonikus, lágyabb, női minőséget, mely egy stabil és egészséges kötődést tartalmazó párkapcsolathoz kellene, azt kihagyta. Ez utóbbi nő horoszkópján is látszik előző életeinek nyoma, (pl. leszálló holdcsomópont a Kosban) melynek következtében egészen mást javasolunk: azt, hogy az erős önérvényesítő készségei mellett (amit jelen életére már szinte „tökélyre fejlesztett”, és pl. egyedül élő, de roppant sikeres vezérigazgató egy multi cégnél) adjon teret annak a halvány sugalmazásnak is, hogy odaadó pár, feleség , esetleg anya is válhasson belőle. 

Ilyen módon, ha figyelembe vesszük az adott egyén kozmikus múltját, egészen más fényben tűnik fel előttünk mindaz, amit bár jól alkalmaz, de már más feladatok lennének aktuálisak (mint például a vezérigazgató nő esetében, aki önállóságába „beleragadva” elfelejtheti azt az életterve szerinti fontos útirányt, hogy merjen anya, és feleség is lenni, ezzel teret engedve a munka mellett egyéb fontos területeknek is), illetve azok a tulajdonságai is, melyekkel nem csak jelen életéveinek száma óta küzd, hanem talán sokkal mélyebbre nyúlnak vissza ezek a fájdalmai, nehézségei. 

Mindenképp érdemes tehát az asztrológiai elemzés során figyelembe venni, behatóan tanulmányozni az egyén karmikus vonulatát, hiszen ez adja meg azt a speciális, senkihez nem0hasonlítható életutat, mellyel éppen ő küzd, és melyen a lehető legmagasabb szintű megvalósítással szeretne végigmenni. 

Mit értünk lehető legmagasabb szintű (ön)megvalósítás alatt? – E kérdés az egyik legfontosabb az asztrológia tekintetében, hiszen éppen ennek elősegítéseképp érdemes az asztrológiát igénybe vennünk. Ennek jobb megértése érdekében vegyünk például egy gimnáziumi osztályt. Adott a gimnáziumi év tananyaga minden tárgyból: versek és elemzések irodalomból, geometria matematikából, stb. A tárgyakat vegyük pl. egy-egy életterületünknek, az évet pedig egy “darab” életnek. adott tehát az éves tananyag, melyet meg kell tanulnunk (az élettervünk). Ez adott – mondjuk úgy „sorsszerű”, – hiszen minden gimnáziumi diáknak az a(z olykor sanyarú) sorsa, hogy szembesül ezen tanulnivalókkal. Az viszont, hogy melyik diák hányast kap év végén az adott tárgyakból, az már messze nem sorsszerű, sokkal inkább saját erőbefektetésének, elszántságának, motiváltságának, maximalizmusának – tehát szabad akaratának – kérdéskörébe tartozik. 

Van olyan diák, aki egy-egy számára nehezebben megtanulható tárgyból esetleg megbukik, de nyáron a pótvizsgán átmegy. Ilyen például, mikor elrontunk egy aktuális, komoly életfeladatot, de még azon életen belül van egy második esélyünk, hogy teljesítsünk. Viszont, ha a szóban forgó diák valóban évet ismételni kényszerül, akkor az adott tárgy miatt az egész évet kénytelen megismételni. Miért? Mert szabad akaratából úgy döntött, hogy nem fektet elég energiát az adott tárgy (pl. matematika) elsajátításában. Ilyenkor egy új környezetben, új osztálytársakkal, esetleg új matematika tanár által, de ugyanazt a tanulási feladatot kapja: megtanulni a matematika rejtelmeit. 

A való életre átültetve a példát: ha egy tanulási feladatunkat nem elégséges módon tanuljuk meg, pl. féltékenységből elkövetett gyilkosságot követünk el, akkor a következő életünkben más évszázadban esetleg, más díszlettel és emberekkel, de ugyanezzel az alapproblémával találjuk szembe magunkat. Kérdés, hogy a szabad akaratunk ezúttal lesz-e olyan erős motiváló erő, hogy ezúttal ne valljunk kudarcot, és magasabb szinten valósítsuk meg az élettervünket – tehát az adott féltékenységi roham esetében legyen annyi önkontrollunk, hogy nem öljük meg szerencsétlen párunkat. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy az életünk egyes szeletei olyanok, mint egy-egy tantárgy az iskolában. Rajtunk múlik, megtanuljuk-e a(z általunk, a születésünk előtt pontosan megtervezett) tananyagot, vagy ha nem, abban az esetben legközelebb más körülmények között, de ismét ugyanazzal a problémával szembesülünk majd. 

Az asztrológia képes megmutatni azt, hogy milyen tanulási feladatokat hoztunk le jelen életünkre, illetve azt is, mikkel küzdünk – talán már évszázadok óta -, és hogyan tudjuk levonni a megfelelő tanulságot, majd hatékonyabban működtetve az adott tulajdonságainkat, egy magasabb szintű életet élni. Hiszen az élet olyan, mint egy hegyi túra, melynek a térképét éppen a túra megkezdése előtt elvesztettük: így ennek hiányában mindenkinek magának kell ráéreznie, melyik úton kíván eljutni ahhoz a célhoz, melyet születése előtt kitűzött magának. 

Az asztrológia ehhez ad támpontot, segítséget: visszaadja azt a csak nekünk szóló speciális térképet, mely tartalmazza az útirányt, a lehetséges akadályokat, segítségeket. 

Felmerül tehát a kérdés: ha visszakaphatjuk térképünket a szóban forgó „hegyi túránkhoz” – tennénk érte, hogy megkapjuk, s megismerjük? 

Asztrológiai elemzés

Ámon Angélával

Asztrológiai elemzés

Diószegi Gabriellával

Scroll to Top