Diószegi Gabriella

Szakterületek:

Diószegi Gabriella vagyok, márciusban, a Halak havában születtem, mely meghatározta érzékenységem, Ikrek aszcendensem pedig a hajthatatlan tudásvágyam. Mindig is az emberek, azok működési mechanizmusai érdekeltek a legjobban. Hiszem azt, hogy út csak egy van, módszer viszont sok. Mint mindenki, én is a ‘haza vezető’ utat keresem, mely önmagam központja felé vezet. Sok módszert tanultam/tanultunk, melynek az összessége, eszenciája alkotja meg azt a speciális egyéni módszert, melyet lányommal, Ámon Angélával dolgoztunk ki az elmúlt közel 15 évben.

A módszer alapját a Hellinger-féle családállítás képezi, melyet kibővítettünk különböző tudományágakkal: pszichológia, azon belül a fejlődéslélektan, Berne-féle kommunikációs elmélet, a pre-és perinatális pszichológia, a személyiség feltárására ezek mellett az asztrológiát és írásanalítikát alkalmazzuk. Az alkalmazott módszerek közül vannak, melyeket mindketten tanultunk, és néhányat egyéni érdeklődésünk és indíttatásunk alapján végeztünk el, párat már nem használunk ‘külön önmagukban’, hanem beleolvadtak a saját egyénileg fejlesztett módszerünkbe, gazdagítva és teljessé téve azt. Ezek felsorolásképpen megtalálhatók a bemutatkozásainkban.

Tanulmányaimat két irányban folytattam: a tudomány és spiritualitás, energia kezelés/érzékelés útján, melyek párhuzamosan történtek az évek során támogatva, kiegészítve egymást.

Spirituális tanulmányaimat meghatározza Mesterem, Dr. Molnár Gábor parapszichológus Az Önmegvalósítás Művészete című kurzusa, melyen több mint 20 éve veszek részt, bővítve a hozott és szerzett érzelmi intelligenciát a kozmikus törvények ismeretével. Fontos a látható világ, amelyben élünk, megnyilvánulunk, de teljessé úgy válhatunk, ha megismerjük azokat a törvényszerűségeket, melyek a fizikai szem által láthatatlanok, de alkotó részeink.

Diószegi Gabriella

Szakterületek:

Diószegi Gabriella vagyok, márciusban, a Halak havában születtem, mely meghatározta érzékenységem, Ikrek aszcendensem pedig a hajthatatlan tudásvágyam. Mindig is az emberek, azok működési mechanizmusai érdekeltek a legjobban. Hiszem azt, hogy út csak egy van, módszer viszont sok. Mint mindenki, én is a ‘haza vezető’ utat keresem, mely önmagam központja felé vezet. Sok módszert tanultam/tanultunk, melynek az összessége, eszenciája alkotja meg azt a speciális egyéni módszert, melyet lányommal, Ámon Angélával dolgoztunk ki az elmúlt közel 15 évben.

A módszer alapját a Hellinger-féle családállítás képezi, melyet kibővítettünk különböző tudományágakkal: pszichológia, azon belül a fejlődéslélektan, Berne-féle kommunikációs elmélet, a pre-és perinatális pszichológia, a személyiség feltárására ezek mellett az asztrológiát és írásanalítikát alkalmazzuk. Az alkalmazott módszerek közül vannak, melyeket mindketten tanultunk, és néhányat egyéni érdeklődésünk és indíttatásunk alapján végeztünk el, párat már nem használunk ‘külön önmagukban’, hanem beleolvadtak a saját egyénileg fejlesztett módszerünkbe, gazdagítva és teljessé téve azt. Ezek felsorolásképpen megtalálhatók a bemutatkozásainkban.

Tanulmányaimat két irányban folytattam: a tudomány és spiritualitás, energia kezelés/érzékelés útján, melyek párhuzamosan történtek az évek során támogatva, kiegészítve egymást.

Spirituális tanulmányaimat meghatározza Mesterem, Dr. Molnár Gábor parapszichológus Az Önmegvalósítás Művészete című kurzusa, melyen több mint 20 éve veszek részt, bővítve a hozott és szerzett érzelmi intelligenciát a kozmikus törvények ismeretével. Fontos a látható világ, amelyben élünk, megnyilvánulunk, de teljessé úgy válhatunk, ha megismerjük azokat a törvényszerűségeket, melyek a fizikai szem által láthatatlanok, de alkotó részeink.

Meghatározó élményeim egyike  volt Dr. Sypos Ildikó asztrológia iskolájába járni. Gyakorló ügyvédként és asztrológia tanárként arra a látásmódra tanított meg bennünket, hogy pontos szakmai tudással támasszuk mindig alá, amit állítunk egy születési képlet valamelyik aspektusáról. Hozzám hasonlóan ő is azt vallotta és tanította, hogy a tudomány és az intuíció/spirituális szemlélet kéz a kézben járva a legerősebb.

EMF Balancing Technique® egy Emberi elektromágneses erőtér Kiegyenlítő Technika, mely feladata megerősíteni a kozmikus térlénységünkkel való kapcsolódásunkat, mellyel tudatosan belehelyezkedünk evolúciós fejlődési folyamatunkba ebben az életünkben. Ez a módszer sok fejlődéssel teli lépcsőfokot tartalmaz (közülük számosnak a tanára vagyok), melyből kiemelném az EMF I-XII lépcsőből álló behangoló sorozatot. Igen erős energetika fejlődést hoz életünk minden területén. Főként a haladó tanítványaimnak, ügyfeleimnek ajánlom, akik már megalapozták személyiségbeli fejlődésüket, tudatosultak a látható világukra, abban való helyükre, és fokozni akarják tudatosságukat az egész energia rendszerükre kiterjedően. Az iskola megalkotója Peggy Phoenix Dubro, magyarországi képviselője Somi Kovács Mária.

Elvégeztem az AROLO I-II és a TIFAR I-II kristály gyógyász tanfolyamot, tanultam Kronobiológát, Szimbolikus Szellemi Piramis Tarot-ot. Aura-Somat tanultam Hermann Évától, az ő nevéhez fűződik a módszer magyarországi meghonosítása. (Az Aura-Soma jelentése: Fény Test. Az Aura-Soma olyan lélekterápia, mely a színek nyelvén van segítségünkre). Theta Healing® fokozatait elvégeztem, mely a tudatalatti hitrendszerek felismerésén és oldásan alapszik.

A tudomány területén elvégzett tanulmányaimat a Pécsi tudományegyetemen kezdtem, művelődésszervezésből szereztem diplomát. 2007-2009-ben végeztem el a Hellinger-féle családállítás terapeuta képzést Peter Orban német pszichológus vezetésével. Az általa Németországban vezetett Symbolon Terápiás Központ diplomája hitesíti a kurzus teljesítését. Peter Orban pszichológus, asztrológus, családállítás terapeuta és oktató. Európa több országában tart kihelyezett kurzusokat. Az elmúlt húsz évben számtalan asztrológia és családállítás tankönyve jelent meg magyar nyelven. Egyike volt azoknak szakmai újítóknak, akiknek a könyvein „nőttem fel” szakmailag.

2010-ben Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetemen végeztem mint írásanalitikus szaktanácsadó, ami az íráselemzés komplex módját tartalmazza, jelentős része a Dr. Szidnai László által kidolgozott Rezonometrikus grafológia.

2016-ban végeztem az ELTE-n, mint perinatális szaktanácsadó. A családállítások során is láthatóvá vált, hogy a magzati és születés körüli (pre-és perinatális) időszak kiemelten fontos a harmonikus fejlődés érdekében. Beiratkozásom célja az volt, hogy beemeljem a legfrissebb kutatási eredményeket a fogantatás, várandóság, szülés, születéskori körülményekről. A családállítások során már látható volt, hogy alapvetően meghatározza az életünket, megküzdési mechanizmusainkat, kapcsolódási mintáinkat mindaz, ami ezekben az időszakokban ért bennünket.

A szakdolgozatomban összekapcsoltam az eddig tanult területeket: írásanalítika, Hellinger-féle családállítás, pre-és perinatális területek feltárása. Nagyon hajtott a kíváncsiság, hogy vajon az írásban hogyan lelhető fel a születéskori elakadás, egy esetleges koraszülés, vagy hosszas inkubátorban lévő növekedés, és ez vajon mennyire determinálja a későbbi kapcsolódási mintákat, és a felismerések és az oldások során megmutatkozik e az íráson a változás, vagy a nem változás?

Egy szerelmi háromszög tagjaival /közös beleegyezésükkel/ másfél évig folytattam üléseket és vizsgáltam az írásukban megmutatkozó változásokat, nagyon izgalmas kutatási és tanulási folyamat volt mindannyiunknak. Ennek eredménye lett ez a tanulmány a lenti címmel. „Újraszületések a Hellinger-féle családállítás folyamatában – megjelenése a rezonometriai mérések tükrében”. A tanulmányom később külön fejezetet kapott a Dr. Farkas László PhD által gondozott Írásanalitikai kézikönyvben (2016), mely a grafológusok által jól ismert Grafológusok tankönyve c. (1998) után hiánypótló szakkönyvként a legújabb kutatásokat, tanulmányokat foglalta össze tankönyv szerűen. Beemelve és helyt adva a személyiségfejlődést és megismerést célzó társtudományoknak, a komplex/holisztikus szemléletű írásanalítika tárgyában.

Az ELTE falai nem tették lehetővé, hogy ebbe a tanulmányba beemeljem azt a tudományterület, amely a tapasztalatom szerint a legjobban, legteljesebben mutatja meg az ember személyiségét, annak mozgatórugóit – az asztrológiát, amely a tanácsadásom gerincét képezi.

Sokan azt a szemléletet vallják, hogy az asztrológia csak megfoghatatlan spirituális ‘hóbort’, pedig nem – sokkal inkább  egzakt tudomány. A naprendszerünk és a galaxisunk asztronómusok által kiszámolt és lejegyzett bolygók mozgásán, – és így energia sugárzásán alapuló tudomány. Mi asztrológusok az egyén pontos születési idejére – év, hó, nap, óra, perc (Greenwich-i időhöz képest átszámolva), és helyére (pl. a Föld északi félteke, hosszúsági, szélességi fokra) kiszámított és csillagtérképekén megjelenített horoszkópját „olvassuk” a születési képletet és tárjuk fel annak számos dimenzióját. Közel hetven asztrológiai tankönyv van a polcomon, sok kiváló magyar, és számos nemzetközi író tollából is: német, amerikai, olasz. Van amelyiket közel száz éve írták, van amelyiket napjainkban, az alap ugyanaz: a bolygók értelmezése, sugárzása, hatása testünkre, személyiségünkre, sorsutunkra. Amiben különböznek, az a szemléletük, vagy vizsgálati aspektusuk, de a vizsgálat tárgya mindig ugyanaz, az adott személy horoszkópja, és ennek az értelmezésében nincs különbség.

Az elmúlt kb. 25 évben, amióta folyamatosan igyekszem a hozzám fordulókat az útjukon segíteni, sok ügyfelemet kísérhettem a fejlődése útján, ami látva a bejárt életútjukon való fejlődést, örömmel tölt el bennünket. Amikor egy-egy ülés során az aktuális problémákat beszéljük át, és dolgozzuk ki a következő lépéseket, visszatekintünk, hogy mekkora utat is tett meg az elmúlt 2/5/ és sokszor 10/15 év alatt. Nekem öröm látni, számára öröm érezni a fejlődési folyamatát.

De mégis a legnagyobb öröm és elismerés számomra az, amikor a gyerekeimen, a hozzájuk kapcsolódó párjukon, családtagjaikon, barátaikon látom a fejlődést, átalakulást –  hiszen ezért kezdtem el az önfejlődést, önfeltárást, a rengeteg tudományos és spirituális munkát, hogy minél jobb és tudatosabb énemet tudjam adni a gyerekeimnek, fejlesztve ezzel mindannyiunkat. Számomra nincs annál nagyobb elismerés, visszaigazolás, amikor látom a tudatosság fényét a szemükben, a tudatos döntést tetteikben. Talán ez tesz bennünket igazán hitelessé lányommal,  Angélával a közös munkánkban. Büszke vagyok arra, amit elért, ahol tart/tunk, aki nem csak a legrégebbi tanítványom, hanem alkotó munkatársammá is  vált az évek során.

A valódi teljesítményhez, fejlődéshez, átalakuláshoz idő kell. Nem sok minden van, amit 5 perc alatt tanulhatunk meg. Ahogy a testnek, úgy az elmének és az érzelemvilágnak is megvan a maga növekedési, tudatosodási folyamata. Kamasz korban a testünkkel azonosítjuk magunkat, és azt igyekszünk szépíteni, gondozni, majd később az érzelmi káoszból igyekszünk tudatos lélekjelenlétre szert tenni, a következő szakaszban a sok mások által tanított tudástól letisztulva ismerjük fel önmagunk szellemiséget. A tudatosodás során ezt az utat járjuk be. Ebben tudok segíteni a hozzám fordulóknak. Bármelyik életszakaszban is vagy, kamasz, fiatal felnőtt, vagy már tudatosabb, érettebb felnőtt korszakodban, gondjaidban vagy, a korodnak, helyzetednek megfelelő életvezetési nehézséggel küzdesz, egy alapos tényfeltáró konzultáció során másképp fogod látni sorsutad az adott élethelyzeted, és az előre haladásod módját.

A közös munkát egy konzultációval kezdjük, amikor elkérem a születési adataidat, és az erre az időpontra felállított születési képleted alapján bemutatlak Téged Magadnak. Az elmúlt években szinte mérhetően felgyorsult az idő, felgyorsultak az események, nagyon gyorsan kell adaptálódnunk az új fejleményekre, helyzetekre. Nincs már arra időnk, hogy hosszú önbevalláson alapuló üléseken vegyünk részt, mire eljutunk a probléma magjáig, és a tudatalatti tisztítás csak ezután következhet. Ezért azt a módszert dolgoztam ki, hogy jobb, ha az ügyfél előtt én beszélek, és a születési képlet által kirajzolt személyiség és sorsút lehetőségeket feltárom, látjuk, hogy az adott tanulási folyamat meddig tart, honnan jöhet az adott életvezetési nehézség, mi lesz a nyeresége, ha megfejlődi, és milyen módszert válasszunk az adott életterület tudatalatti tisztításához. Közben feltárjuk a családrendszeri dinamikát, milyen elakadásokat örökölhetett a családrendszeréből, mi honnan jöhetett?

Így az első alkalmunk a tudatosításról szól, a fejben való rendrakásról, erre épülnek a tudatalatti tisztítások, amire jelenleg a leghatékonyabb és leggyorsabb módszer az egyéni vagy csoportos családállítás, amit mindig személyre szabottan alakítunk ki. A módszer akkor a leghatásosabb, ha a tudatosítás és tudatalatti tisztítás párban jár. A közös munka során ennek mentén haladunk. Mindannyian fejlődni születtünk erre a világra, megismerni és meghaladni önmagunk korábbi aspektusait. Egész életemben ez hajtott előre akár önmagam fejlesztésében, akár gyermekeim nevelésében. Célom egyedül ez: hozzásegíteni az embereket ahhoz, hogy felismerjék szerepüket, feladatukat ebben az életükben, és megláttatni mögöttük az Igazi Lényüket. A módszerek a kezemben az ehhez szükséges palettát nyújtják, melyeknek célja az, hogy megtaláljuk az ügyféllel azt az őt megszólító módszert, amin keresztül nyitjuk a tudatát, tudatosságát önmagára, hogy hozzáférhessünk a tudat alattijában szunnyadó blokkoló hitrendszerekhez, melyek gátolják valamelyik életterületében, majd ezek oldásával haladunk tovább.

Hogy miért ezt csinálom? Mert ez érdekel a legjobban. Számomra nincs annál izgalmasabb és csodálatosabb dolog, amikor egy ember személyisége kibomlik, sorsa megmutatkozik, elakadásai felismerődnek és folyamatosan oldódnak a közös munka során. Azt hiszem szerencsésnek mondhatom magam, mert a munkám egyben a hobbim is, illetve tükrözi mindazt, amiben őszintén hiszek.  Örömmel dolgozom minden nyitott elméjű és szívű emberrel, aki szeretné (fel)ismerni Önmagát.

Scroll to Top